0
 

Δαχτυλίδια
64 ΑΠΟ 442

 
  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ  

   
 
 
 

Δαχτυλίδια

 

Ο μέσος όρος για γυναίκα και άνδρα στα νούμερα θεωρούμε τα 54 και 61 αντιστοίχως.